Amenda

Cauti un model de contestatie la executarea inceputa de cei care te-au amendat? Il poti folosi cu incredere pe acesta sau poti solicita sprijin

Iti facem o oferta pe care nu o poti refuza

Cererea trebuie depusa in tot atatea exemplare cate parti vor fi in proces impreuna cu dovezile semnate pentru conformitate.

 

Video - Explicatii @

Formular Sprijin@

Solutii - Hotarari@

Utile - Soferilor@

Model Plangere @

Model - Apel @

Portalul Instantelor@

Contact - Suport @

InfoNews - Add this

Solicita Sprijin

Restituiri Permise Auto

Site-uri Recomandate

 

Contestatie la executare

Catre Judecatoria...

Subsemnatul / Subscrisa..., in calitate de petent, cu domiciliul / sediul in ... pe str. ... la nr. .., bl. .., sc. .., ap. ., jud. .... , cu c.n.p. / c.u.i. ... cont bancar ... si adresa de posta electronica / fax ... in temeiul art. .... si urmatoarele din ........ , prin administrator...., inteleg sa formulez si depun in termen in vederea inregistrarii prezenta contestatie la executarea inceputa prin somatia si incheierea B.E.J. ..... din zz.ll.aaaa comunicate debitorului in favoarea creditorului- intimat C.N.A.D.N.R. cu sediul in mun. Xxxx pe str. Xxxx nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sect. ....., c.i.f. ............, cont bancar ....., fax ....., si adresa de posta electronica ......@yahoo.com in urma celor dispuse de catre aceasta instanta in dosarul nr. nnnnnn/iii/aaaa ca urmare a comunicarii a adresei din dosarul de executare nr. nnn/aaaa de catre b.e.j. indicat.

In fapt, procesul verbal a fost pus in executare silita cu incalcarea O.G. 2/2001 deoarece sentinta pronuntata in dosarul nnnn/iiii/aaaa fusese atacata in termen, insa din cauze neimputabile debitorului-contestator cererea de apel/recurs nu a fost inregistrata de catre Judecatoria ..., asa cum rezulta si din documentele anexate in probatiune.

Mai mult Judecatoria .... a admis prin incheiere o cerere a b.e.j. indicat, desi aceasta facea referire la dosarul n1n1/ii/aaaa, cu alte parti procesuale decat contestatorul in cauza, nicidecum la cel inregistrat cu nr. nnnn/ii/aaaa in privinta caruia instanta de apel/recurs nu a putut sa se pronunte in mod irevocabil, neefectuandu-se controlul judiciar asupra sentintei date pe fond in privinta legalitatii si temeiniciei procesului verbal sssss/aaaaa.

In drept, art. 37-39 din O.G. nr. 2 /2001, precum si articolele indicate in actele atacate.

Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei si pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei este suspendata executarea sanctiunilor contraventionale, cu atat mai mult a tarifului de despagubire, capat de cerere asupra caruia instanta de fond nu a pronuntat nimic potrivit legii.

In sustinerea capetelor de cerere arat ca ma sprijin pe urmatoarele dovezi: inscrisurile anexate, certificate pentru conformitate cu originalul, alte mijloace de proba a caror necesitate va reiesi din dezbateri.

Solicit judecarea cauzei si in eventuala lipsa a mea, cu cheltuieli de judecata.

Cu speranta,

Obiect

Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii. (2) Daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu. (3) De asemenea, dupa inceperea executarii silite, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale. (4) Impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie poate fi hotarata, la cererea partii interesate, si in cadrul judecarii contestatiei la executare.

Termen

Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia privitoare la executarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand: 1. contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta; 2. cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit; 3. debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie. (2) Contestatia impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face in termen de 5 zile de la comunicare. (3) Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. (4) Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. (5) Neintroducerea contestatiei in termenul prevazut la alin. (4) nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii, sub rezerva drepturilor definitiv dobandite de catre tertii adjudecatari in cadrul vanzarii silite a bunurilor urmarite.

 

 

 

Copyright CONTESTATII.NET  2007-

Iti facem o oferta pe care nu o poti refuza

Somatie
Radar