Amenda

Cauti un model de plangere pentru amenda primita? Il poti folosi cu incredere pe acesta sau poti solicita sprijin

Iti facem o oferta pe care nu o poti refuza

Plangerea trebuie depusa in tot atatea exemplare cate parti vor fi in proces impreuna cu dovezile semnate pentru conformitate.

 

Video - Explicatii @

Formular Sprijin@

Solutii - Hotarari@

Utile - Soferilor@

Model Plangere @

Model - Apel @

Portalul Instantelor@

Contact - Suport @

InfoNews - Add this

Solicita Sprijin

Restituiri Permise Auto

Site-uri Recomandate

 

Model

Catre Judecatoria...

Subsemnatul / Subscrisa..., in calitate de petent, cu domiciliul / sediul in ... pe str. ... la nr. .., bl. .., sc. .., ap. ., jud. .... , cu c.n.p. / c.u.i. ... cont bancar ... si adresa de posta electronica / fax ... in temeiul art. .... si urmatoarele din ........ , rog inregistrarea plangerii depusa in dublu exemplar impotriva procesului verbal cu seria HH nr. 22HH12 si a sanctiunilor aplicate de catre intimatul C.N.A.D.N.R.- S.A. CESTRIN cu sediul in ... pe str. ... la nr. .., bl. .., sc. .., ap. ., jud. .... , cu c.i.f. ... cont bancar si adresa de posta electronica / fax ... prin actul anexat.

In fapt,.....

In drept, prevederile art. 16, 17 si 19 din O.G. nr. 2/2001 raportate la legea nr. 455/2001

Propun ca dovezi inscrisuri, ascultarea martorilor..... si alte mijloace de proba legale a caror administrare utila va reiesi din dezbateri.

Solicit ca dupa judecarea cauzei (in eventuala lipsa) sa dispuneti anularea actului nelegal si netemeinic, exonerarea de la plata amenzii aplicate, a tarifului de despagubire si anularea eventualei sanctiuni complementare.

In subsidiar cer inlocuirea amenzii cu avertismentul cu aplicarea art. ... din ... inlaturand sanctiunea complementara.

Cu speranta,

Apel

Amenda

 

 

 

Copyright CONTESTATII.NET  2007-

Iti facem o oferta pe care nu o poti refuza

Amenzi
Radar